top of page
O nás

           Klub združuje ľudí s diagnózou Sclerosis Multiplex z okresu Vranov nad Topľou, ale aj zo Svidníka, Stropkova, Spišskej Novej Vsi, Sniny a Prešova, ktorý sa stretávaju v Klube SM Slnečnica a možu si tímto vzájomne pomocť, podporovať sa a zdieľať svoje problémy a starosti. Títo pacienti už sami bojovať s touto chorobou nevládzu a sú odkázaní na starostlivosť rodinných príslušníkov, lekárov, rehabilitačných pracovníkov a iných ľudí.

        

          Na začiatku sme sa začali stretávať miestnej pizzerii na námestí v menšom počte. Postupne nás pribúdalo a to tak, že sme sa rôznymi spôsobmi dostali k časopisu Nádej, kde bol kontakt na pani Jarmilu Fajnorovú. Stačilo zavolať, spýtať sa a prísť v dohodnutom čase. Takto sme sa stretávali štrnásti viac než rok. Potom sme sa dohodli, že si aj my založíme Klub ako je to aj v iných mestách.


         Prvá ustanovujúca schôdza OZ Klubu Sclerosis Multiplex Vranov nad Topľou pri SZSM bola
29/06/2011 na SOŠ Papierenskom vo Vranove nad Topľou. Za predsedníčku klubu sme si zvolili pani Máriu Ivančovú. Prítomný bol aj vtedajší predseda SZSM, p. Milan Surgoš a asi 4 členovia zväzu. Čoskoro nám mesto poskytlo miestnosť na klubove stretnutia v mestskom Dome Kultúry. O miestnosť sa delíme aj s inými organizáciami.


        Máme rozdelené kto a kedy sa tam stretáva. My máme určený druhý a štvrtý týždeň v mesiaci vždy v piatok od 14.00 do 18.00 hod.

 

        Tretí štvrtok v mesiaci máme zase tvorivé dielne. Tak nám to určili na začiatku a platí to dodnes. V máji roku 2003 sme po prvýkrát usporiadali Krok s SM. Boli sme tam len my a naši rodinní príslušníci. Túto akciu sme mali na vtedajšom papierenskom učilišti, kde sme si zašportovali v rámci svojich možností.

       

        Do 20.augusta 2003 bola predsedníčkou Klubu SM Vranov nad Topľou pri SZSM pani Mária Ivančová. 20. augusta sa stala predsedníčkou pani Jarmila Fajnorová. Začiatkom mája 2004 nás zastihla veľmi smutná správa, keď nás vo veku 31 rokov ako prvý spomedzi nás opustil náš člen a kamarát Peter Vaľovčin. Ešte ten istý mesiac sme po prvýkrát vyšli do ulíc mesta Vranov nad Topľou a to v rámci celoslovenskej klubovej akcie Krok s SM.
        V októbri sme začali usporadúvať Benefičné koncerty pod názvom „Vďačnosť je pamäť
srdca“.Hneď prvý koncert zožal veľký úspech a aj vďaka nim sme sa ako klub dosť zviditeľnili v okolí. Koncertov bolo spolu 5. Nakoľko členskej základni pribúdajú roky a zdravotný stav sa
zhoršuje, museli sme od koncertov upustiť. S organizovaním koncertu je dosť práce a takisto aj
s predajom lístkov.
        Od 17. septembra 2004 sme Občianske združenie (plná právna subjektivita) pod názvom
Klub Sclerosis Multiplex Slnečnica Vranov nad Topľou.

            V júni 2005 sme usporiadali 1. ročník Abilimpiády Vranov nad Topľou na SOŠP.
OZ KLUB SCLEROSIS MULTIPLEX SLNEČNICA VRANOV NAD TOPĽOU15 ROKOV

Zúčastnilo sa na nej 24 súťažiacich. Nechýbali ani dobrovoľníci, ktorí nám so všetkým pomáhali.
Sponzorom bol SZSM, avšak ubytovanie, dopravu a stravu si hradili účastníci sami.

 

Sponzorom 2.ročníka abilimpiády Vranov nad Topľou (2006) bola firma Schering, ktorá hradila všetky náklady spojené s Abilimpiádou. Na tomto 2. ročníku sa zúčastnilo 50 súťažiacich. 4. ročník abilimpiády
už bol pod názvom Abilimpiáda SZSM 2007.


         Od roku 2009 sa abilimpiáda presťahovala na Zemplínsku Šíravu do Hotela Chemes nakoľko
bolo prihlásených už oveľa viac súťažiacich. Odvtedy sa abilimpiáda koná vždy tam a členovia
nášho klubu sa na nej zúčastňujú.

 

          V roku 2012 sa táto Abilimpiáda stala medzinárodnou. Zúčastňujú sa na nej členovia z Čiech, Poľska,
Maďarska, Srbska a Nórska. Do 14. septembra 2007 bola predsedníčkou OZ Klub Sclerosis Mutiplex Slnečnica Vranov nad Topľou pani Jarmila Fajnorová. Tá ale bola ešte v septembri toho istého roku zvolená za predsedu
SZSM- teraz prezidentku, načo sme veľmi pyšní. Snažila sa zviditeľnovať naše OZ, teraz sa snaží
zviditeľnovaťa robiť dobré meno SZSM aj na medzinárodnej úrovni a veľmi sa jej darí.


          14. septembra 2007 bola zvolená už tretia predsedníčka OZ Klub SM Slnečnica Vranov nad Topľou a to pani Valéria Sivuličová. Tá je predsedníčkou dodnes. V klube máme veľa aktivít počas celého roka. V januári je to slávnostné privítanie roka, vo februári slávime Valentína, v marci MDŽ, v máji oslávime Deň Matiek a
usporadúvame Krok s SM- Deň Slnečníc- verejnú zbierku. V minulosti bola táto zbierka spojená aj
s kultúrnym programom, avšak v posledných rokoch sme od toho upustili. V júni slávime Deň
Otcov a zúčastňujeme sa na abilimpiáde.

       V júli sa zase zvykneme zúčastniť púte na Mariánsku horu. V auguste je už 15 ročnou tradíciou opekačka
spojená s hippoterapiou v Zámutovskom lese. Na začiatku to bola iba opekačka, postupom času
sme k tomu pridali aj hippoterapiu a športové hry. Táto aktivita klubu má veľký úspech a všetci sa na ňu počas roka tešíme. Pozývame na túto akciu aj členov ostatných klubov a tento rok sme dokonca mali aj obchodného zástupcu zdravotníckej firmy zaoberajúcej sa zdravotnými pomôckami. V októbri si pripomíname mesiac úcty k starším.

 

        Počas roka máme rôzne besedy s lekármi, zdravotníckymi spoločnosťami a podobne.
Taktiež navštevujeme ležiacich členov v domácnosti aj v nemocnici, zúčastňujeme sa rôznych výstav a kultúrnych podujatí. Zúčastňujeme sa na akciách, ktoré usporadúva SZSM, každý rok sa zúčastňujeme rekondičných pobytov, niekedy raz, inokedy 2 krát ročne, podľa toho ako nám to finančná situácia dovolí.
Slávnostným ukončením roka završime akcie v klube.

        V roku 2015 bola už na tretie volebné obdobie zvolená ako predsedníčka OZ Klub SM Slnečnica
p. Valéria Sivuličová. Teraz je nás v klube 29 členov, z toho 6 rodinných príslušníkov.

 

Naši členovia nie sú ibaz okresu Vranov nad Topľou, ale aj zo Svidníka, Stropkova, Spišskej Novej Vsi, Sniny a Prešova.


Snažila som sa opísať klub od začiatku až po súčasnosť, dúfam, že sa mi to podarilo.


Nesmiem však zabudnúť z úprimného srdca poďakovať naším sponzorom, bez ktorých by sme nemohli uskutočňovať všetky naše akcie.


ĎAKUJEME!!!

bottom of page