top of page
Klub Sclerosis Multiplex Vranov nad Topľou

           Sclerosis Multiplex (ďalej len SM) je závažné demyelizačné ochorenie centrálnej nervovej
sústavy, ktoré je zatiaľ nevyliečiteľné a postihuje ľudí prevažne v mladom veku. Nezriedka môže
tento stav končiť odkázanosťou na invalidný vozík. Morálnou povinnosťou každého človeka je,
starať sa o svoje zdravie. Občianske združenie pod názvom Klub Sclerosis Multiplex Slnečnica
vo Vranove nad Topľou /ďalej len Klub SM Slnečnica / vznikol na pomoc osobám s diagnózou
SM na podporu a povzbudenie tých pacientov ktorí SM vzdorujú a na zmiernenie utrpenia
tých, ktorí už bojovať nevládzu a sú odkázaný na starostlivosť rodinných príslušníkov, lekárov,
rehabilitačných pracovníkov a iných ľudí.

            DEFINÍCIA SCLEROSIS MULTIPLEX (roztrúsená skleróza mozgomiešna) je ochorenie bielej
hmoty centrálneho nervového systému. Chorobný proces spôsobí poškodenie myelínových obalov
nervových vlákien, tzv. demyelinizáciu, ktorá je sprevádzaná zápalovou reakciou. Myelín slúži na
zrýchlenie prenosu informácií nervovými vláknami medzi mozgom, miechou a ostatnými časťami
tela. Keď je myelín poškodený, informácie prebiehajú pomalšie, alebo nesprávne. Poškodené
oblasti tkaniva sa volajú plaky, alebo lézie. Je liečiteľné, ale špecifický liek na vyliečenie dnes ešte
nepoznáme.


VÝSKYT

 

  • Postihuje osoby najmä v produktívnom veku 20-40 rokov.

  • 2x častejšie postihuje ženy ako mužov,

  • Fajčiari trpia týmto ochorením dvakrát častejšie ako nefajčiari

  • nie je dedičná, ale informácia sa v génoch zachováva

  • Na Slovensku je viac ako 8 400 osôb so sclerosis multiplex.

  • takmer 10% pacientov má menej ako 18 rokov

PRÍČINY


Presnú príčinu nepoznáme. Predpokladá sa multifaktorálna etiológia: autoimunitné procesypredpokladá
sa, že SM patrí do skupiny autoimunitných ochorení, teda takých, ktoré si telo zapríčiňuje
samo tým, že jeho imunitný systém bojuje proti vlastným tkanivám a poškodzuje ich.


Genetika - Vedci sa domnievajú, že sklon k tomuto ochoreniu zapríčiňuje istý druh génov, keďže
niektoré národy majú medzi svojou populáciou nižší výskyt tohto ochorenia.


Vírusy - podozrenie spôsobujú najmä vírusy, ktoré zapríčiňujú aj iné ochorenia napadajúce nervový
systém, napríklad herpes, či osýpky. U zvierat boli vírusy dokázané ako príčina chorôb podobných
skleróze multiplex.


Charakteristika


Sclerosis Multiplex je závažné chronicko neurologické ochorenie poškodzujúce myelínové
obaly nervov, mozgu a miechy. Myelínové obaly majú schopnosť prenášať nervové impulzy. Pri
demyelinizácii- poškodením- dochádza k spomaleniu, resp. zástave vedenia a tým k neurologickým
prejavom.


PRÍZNAKY

 

závisia od lokality demyelinizácie nervovej sústavy ochorenia: rozmazané videnie až
slepota, únava, neistá chôdza a stoj, tŕpnutie končatín, slabosť v nohách, v rukách, bolestivé svalové
spasmy, sexuálne poruchy, poruchy pamäti, sústredenia, psychické symptómy, bolesti včítane
neuralgie trojklaného nervu, poruchy močového mechúra, poruchy čriev, epileptické záchvaty, trasy,
porucha reči, porucha prehĺtania.


PRIEBEH


AKÚTNA FORMA: Marburský typ.


RELAPS - REMITUJÚCA: atakovitý priebeh štádia zhoršenia zlepšenie choroby.


PRIMÁRNE CHRONICKÉ - PROGRESÍVNA FORMA: postupné stále zhoršovanie

.
SEKUNDÁRNE CHRONICKO - PROGRESÍVNA FORMA: atakovitá forma prejde do progresívnej
formy.


CHRONICKÁ PROGRESÍVNA FORMA S RELAPSAMI: postupné zhoršovanie s občasným
nárazovým zhoršením.


SCLEROSIS MULTIPLEX Nevyliečiteľné ochorenie centrálneho nervového systému.


PROGNÓZA


SCLEROSIS MULTIPLEX je hlavnou príčinou netraumatickej invalidity mladých ľudí. Prognóza
neistá, evidujeme aj benígne formy s 1 - 2 atakmi za život. 80 % pacientov má atakovito remitujúcu
formu. 50 % z nich má rozvoj sekundárne progresívnej formy s trvalým neurologickým deficitom v
priebehu 8 - 15 rokov. Po 10 rokoch trvania ochorenia je zamestnaných len 20 - 30 % pacientov.


LIEČBA

 

  • kortikoidy

  • imunnosupresívne látky

  • Beta interferóny Betaferón - Avonex, Rebif ale aj rehabilitácia, kúpeľná liečba a rekondičné pobyty,

  • ktoré sú veľmi dôležité na psychickú pohodu pri SCLEROSIS MULTIPEX

O SLNEČNICI


Symbolom ľudí so Sclerosis Multiplex SM, je slnečnica. Užitočné jadierka slnečnice predstavujú
jednotlivcov, pretože každý je jedinečný vo svojom boji so zákernou chorobou. Lístky slnečníc
pripomínajú zoskupenia v kluboch a celý kvet znázorňuje Slovenský zväz sclerosis multiplex. Teda
všetkých členov zväzu spoločne. Stonka, to je zdravá populácia, o ktorú sa môžu ľudia so SM oprieť a
listy na stonkách znázorňujú podávané pomocné ruky. Zatvorené, sklopené hlávky nočných slnečníc
znamenajú problémy prichádzajúce so SM. Každé ráno otáča slnečnica hlávku za slnkom, ide v ústrety
novej nádeji, tak ako pacienti s vážnou diagnózou SM. Aby slnečnica mala veľa užitočných semienok,
potrebuje kvalitnú pôdu a dobrú starostlivosť. Aby narástla pekná vysoká, musí byť jej stonka pevná,
musí byť jej oporou. Tak aj ľudia so SM potrebujú oporu, potrebujú VÁS!

 


Slovo na záver


Sclerosis Multiplex je ochorenie aj v dnešnej dobe nevyliečiteľné. Liek, ktorý by ju úplne vyliečil
ešte nepoznáme. Vieme liečiť atak, zhoršenie, jednotlivé príznaky. Spoluprácou odborníkov z
mnohých medicínskych oblastí, hlavne neurológov, realizáciou najnovších medicínskych poznatkov
praxi, väčšina pacientov trpiacich sclerosis multiplex sa s ochorením identifikuje a dokáže žiť
relatívne plnohodnotný život. Môže očakávať menší počet atakov, miernejšiu progresiu a zlepšenie
existujúceho postihnutia.

bottom of page